Arbeidsulykker kan gå utover fingrene

30 september 2019
Mathias Bjelland
Arbeidsulykker kan gå utover fingrene

Nytt produksjonsutstyr fører til færre ulykker

Innenfor produksjonen har maskinene rast i flere hundre år nå. Siden den industrielle revolusjonen har det derimot ikke skjedd så altfor mye i grunn. Det er fortsatt tilnærmet den samme teknologien som ligger bak, da selvfølgelig med mange store forbedringer. Før den industrielle revolusjonen, så gjorde en alt arbeid for hånd, og det var store farer involvert. I dag er det dog fortsatt mange som skader seg. 

Det er derfor sikkert og datastyrt produksjonsutstyr er en så god nyhet. I dag er de ansatte i stor grad tvunget til å delta i produksjonens løp, men med komplett datastyr produksjonsutstyr, så vil maskinene til og med kunne fikse seg selv. I stedet for å risikere noen ting som helst under nedetid for maskinene, så vil arbeidere enkelt kunne lene seg tilbake og programmere maskinene i stedet. 

Mindre involvering – færre sjanser for skader

Det er i det hele tatt en ganske enkel logikk i at mindre involvering i produksjonsutstyr fører til mindre skader. Bare tenk på hvordan enkelt maskiner har gått fyken og ført til eksplosjoner og store problemer. En ting er å frykte fingrene sine, men en helt annen er når maskiner blir truende. Ved hjelp av datastyrt og sikkert produksjonsutstyr kan du få en helt ny sikkerhet i arbeidet som fører til mindre skader. 

Dette kommer altså som en bonus på toppen av alle de andre godene. Folk trenger ikke å jobbe like mye, og bedriften sparer mye penger. Dette er rett og slett fremtiden, og for de som har drevet innenfor produksjonsutstyr i mange år, så er det spennende å se hvor dette har utviklet seg. Uansett, så er du i dag mye tryggere i fabrikken enn noensinne før, som betyr at du kan fokusere på dine oppgaver, som nå krever mindre involvering i risikofylte aktiviteter. 

Flere nyheter